FC Botosani spune „Nu rasismului”!

Asociația Fotbal Club Botoșani își însușește Planul UEFA referitor la rasism, respectiv:

  1. Asociația Fotbal Club Botoșani va emite anual o declaraţie prin care se afirmă că rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acţiunile ce vor fi intreprinse împotriva celor implicaţi în scandări rasiste. Declaraţia va fi inclusă în programele de meciuri și afişată în permanență și în mod vizibil în jurul terenului.
  2. Asociația Fotbal Club Botoșani va difuza anunţuri prin intermediul sistemului de sonorizare al stadionului prin care condamnă scandările rasiste în timpul meciurilor.
  3. Vor fi condiţionaţi posesorii de abonamente ca nu vor lua parte la acte de rasism.
  4. Se vor intreprinde acţiuni de prevenire a distribuirii de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului.
  5. Se vor intreprinde acţiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicaţi în acte de rasism.
  6. Se vor contacta alte asociaţii sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceştia a politicii împotriva rasismului promovată de asociaţia sau clubul respectiv.
  7. Se va încuraja o strategie comună a agenţilor de ordine și a jandarmeriei în vederea combaterii de acte de rasism.
  8. Se vor îndepărta urgent eventualele mesaje rasiste de tip graffiti de pe stadion.
  9. Va fi adoptată o politică de oportunităţi, egale pentru toți, în ceea ce priveşte angajările și furnizorii de servicii.
  10. Se va coopera cu toate grupurile și agenţiile, cum ar fi sindicatele jucătorilor, suporterii, şcolile, organizaţiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorităţi publice în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de conştientizare în ceea ce priveşte eliminarea actelor de rasism și a discriminării.